Evdelive.com adlı internet sitesinden (bundan böyle EvdeLIVE olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı :  EvdeLIVE  adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan IYZICO Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi

Platform:  EvdeLIVE   isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

Üye:  EvdeLIVE   ‘a üye olan ve EvdeLIVE   ’da sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak,  EvdeLIVE   tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Kullanıcı:  EvdeLIVE   web sitesini hizmet alarak ya da hizmet almaksızın ziyaret eden kişidir.

Link:  EvdeLIVE   üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İçerik: EvdeLIVE  ’da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi:  EvdeLIVE    vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, EvdeLIVE ‘ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ‘nin EvdeLIVE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

Genel hükümler

EvdeLIVE üzerinden, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ‘nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.  EvdeLIVE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ‘nin bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ‘nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir

Üyeye uzaktan eğitim sistemine giriş yapması ve eğitime başlayabilmesi için 12 saat içerisinde EvdeLIVE kullanıcı adı ve şifreleri içeren eposta gönderir ve ÜYE bu bilgileri kullanarak uzaktan eğitim sistemine bağlanır.

KULLANICI ve ÜYE, EvdeLIVE ’ daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda  EvdeLIVE ’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MENTRA BİLİŞİM sorumlu değildir.

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti , işbu  EvdeLIVE  ve  EvdeLIVE  uzantısında mevcut her tür hizmet, kampanya, vs. bilgiler ve  EvdeLIVE ’u kullanma koşulları ile  EvdeLIVE ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme,  EvdeLIVE ’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler,  EvdeLIVE ’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.  EvdeLIVE ’un kullanımı ya da EvdeLIVE ’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İşbu  EvdeLIVE ‘ın sahibi Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti dir.  EvdeLIVE ’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve EvdeLIVE ’un sunumu Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in ya da Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu EvdeLIVE ’daki bilgilerin ya da  EvdeLIVE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile EvdeLIVE  içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan EvdeLIVE  yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti hizmetlerini, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti bilgilerini ve Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti yazılı izni ile mümkündür.

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ,  EvdeLIVE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, EvdeLIVE un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 KULLANICI/ÜYE, EvdeLIVE ’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • EvdeLIVE ’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • EvdeLIVE ’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir KULLANICI’NIN hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin;  EvdeLIVE ’daki yorumları EvdeLIVE dışında yayınlamak gibi  EvdeLIVE dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • Virüs veya  EvdeLIVE ’a,  EvdeLIVE ’un veri tabanına, EvdeLIVE üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • EvdeLIVE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in önceden yazılı iznini alınmaksızın  EvdeLIVE ’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde EvdeLIVE ’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması. 

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti yer sağlayıcı olarak,  EvdeLIVE  üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

KULLANICI, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer KULLANICI profillerini ve diğer KULLANICI’ların  EvdeLIVE  üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in KULLANICI’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu  EvdeLIVE  Kullanım Koşulları dâhilinde Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ; Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti hizmetleri, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti bilgileri, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti telif haklarına tâbi çalışmaları, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ticari markaları, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ticari görünümü veya bu  EvdeLIVE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ,  EvdeLIVE a erişilmesi, EvdeLIVE ’un ya da  EvdeLIVE ’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.   EvdeLIVE ’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da    EvdeLIVE ’un kullanılması ile Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti ’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Muhtelif Hükümler

Bildirim; Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti , KULLANICI/ÜYE ile KULLANICI/ÜYE’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır.KULLANICI/ÜYE, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

“İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti tarafından   EvdeLIVE  içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini    EvdeLIVE ’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Set Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ltd. Şti dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek   EvdeLIVE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.